Σας ενημερώνουμε ότι οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν είτε μετεγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας, είτε θέλουν να ενταχθούν σε ειδικότητα του ΙΕΚ, λόγω αδυναμίας λειτουργίας του τμήματος στο ΙΕΚ στο οποίο φοιτούσαν μέχρι σήμερα, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο ταυτότητας και ατομικό δελτίο από το ΙΕΚ, στο οποίο έχουν σπουδάσει μέχρι τώρα, στην γραμματεία του ΙΕΚ  Δράμας έως και την Πέμπτη 29/9/2022 στις 5μμ.