Το ΔΙΕΚ Δράμας

Το ΔΙΕΚ Δράμας ανήκει στην Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18+, αλλά και σε ήδη εργαζόμενους, για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες τόσο γνωστικές όσο και πρακτικές, προκειμένου να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.

ΔΙΕΚ Δράμας και αγορά εργασίας

Το ΔΙΕΚ Δράμας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Στόχος του είναι η παροχή θεωρητικών γνώσεων και κυρίως πρακτικών δεξιοτήτων στους σπουδαστές του, προκειμένου να απορροφηθούν σε σύντομο χρόνο από τις επιχειρήσεις που τους χρειάζονται.

Εγγραφές – Ειδικότητες

Το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας θα έχει τις εξής 7 ειδικότητες:
Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (Πολυμέσα/Web designer-Developer/Video games), Βοηθός νοσηλευτικής ατόμων με ειδκές παθήσεις, Στέλεχος ασφαλείας προσώπων και υποδομών, Βοηθός φαρμακείου, …