Το ΔΙΕΚ Δράμας

Το ΔΙΕΚ Δράμας ανήκει στην Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18+, αλλά και σε ήδη εργαζόμενους, για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες τόσο γνωστικές όσο και πρακτικές, προκειμένου να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.

ΔΙΕΚ Δράμας και αγορά εργασίας

Το ΔΙΕΚ Δράμας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Στόχος του είναι η παροχή θεωρητικών γνώσεων και κυρίως πρακτικών δεξιοτήτων στους σπουδαστές του, προκειμένου να απορροφηθούν σε σύντομο χρόνο από τις επιχειρήσεις που τους χρειάζονται.

Εγγραφές – Ειδικότητες

Τη χρονιά 2021-2022 οι ειδικότητες που λειτουργούν είναι: Βοηθός Εργοθεραπείας, Στέλεχος Ασφαλείας, Προπονητής Ποδοσφαίρου, Στέλεχος Λογιστηρίου, Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής, Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας.