Μετεγγραφές σπουδαστών

Σας ενημερώνουμε ότι  από 4/2/2022 έως 14/2/2022 υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή από Δημόσιο Ι.Ε.Κ. σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.. Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι  λόγω της αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας οι προθεσμίες στο ΠΣ θα τηρηθούν ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μεριμνήσουν ΑΜΕΣΑ,  ώστε να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά αίτηση και αντίγραφο του…

Read More

Αλλαγή κανονισμού λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. από το εξάμηνο 2022Α

Σας ενημερώνουμε ότι ο κανονισμός λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. αλλάζει από το εξάμηνο 2022Α. Από τη σελίδα της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν του Υ.ΠΑΙ.Θ. μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.gsae.edu.gr/en/news/976-kanonismos-leitourgias.

Read More