Το ΔΙΕΚ Δράμας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Στόχος του είναι η παροχή θεωρητικών γνώσεων και κυρίως πρακτικών δεξιοτήτων στους σπουδαστές του, προκειμένου να απορροφηθούν σε σύντομο χρόνο από τις επιχειρήσεις που τους χρειάζονται.