Όραμα του ΔΙΕΚ Δράμας

Το όραμα του ΔΙΕΚ Δράμας είναι η παροχή υπηρεσιών δημόσιας και δωρεάν μεταλυκειακής επαγγελματικής κατάρτισης Επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για όλους, χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, μορφωτικές, θρησκευτικές ή πολιτισμικές διακρίσεις.

 

Αποστολή

Αποστολή του ΔΙΕΚ Δράμας είναι η μετάδοση γνώσεων και η εκμάθηση σύγχρονων δεξιοτήτων στους σπουδαστές του, καθώς και η σύνδεση και απορρόφηση των σπουδαστών από την αγορά εργασίας.

 

Κουλτούρα

Η κουλτούρα του ΔΙΕΚ Δράμας βασίζεται:

  • Στην προώθηση της ομαδικής εργασίας και του απρόσκοπτου διάλογου.
  • Στην εστίαση στο σπουδαστή με την παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων.
  • Στην έμφαση στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του ιδρύματος.
  • Στη σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.

 

Αρχές

  • Διατήρηση της ακεραιότητας σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του ΔΙΕΚ.
  • Η επικοινωνία με τους σπουδαστές, το προσωπικό και το περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι πάντα ανοιχτή και αμφίδρομη.
  • Εστίαση στον άνθρωπο: Οι σπουδαστές και οι εργαζόμενοι του ΔΙΕΚ Δράμας είναι το πολυτιμότερο στοιχείο του.

 

Στόχοι

  • Συνεχής παρακολούθηση και ανταπόκριση στις εξελίξεις (νομοθετικές, επιστημονικές, τεχνολογικές) του κλάδου.
  • Διαρκής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των σπουδαστών μας και του προσωπικού.
  • Απορρόφηση των σπουδαστών μας από την αγορά εργασίας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και των δύο μερών.