ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ.:

Δρ Δεβρένη Άννα, MSc, ΠΕ80, ΠΕ86

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ – Υπεύθυνη εκπαιδευτών:

Κανετίδου Μαρία, ΠΕ87.04

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ – Υπεύθυνη εκπαιδευόμενων:

Αθανασιάδου Ευανθία, ΠΕ11

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Νικόλαος Κασμερίδης, ΠΕ80

 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Τσέτας Φώτιος, ΠΕ11