Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δράμας ανήκει στην Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση για νέους ηλικίας 18+, που δυσκολεύονται να εισαχθούν στο κόσμο της εργασίας, για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους αλλά και τους ήδη εργαζόμενους οι οποίοι χρειάζονται τεκμηριωμένα γνωστικά εφόδια πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους.

Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. χορηγείται βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Στόχος του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Δράμας είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου των σπουδαστών του και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην επαγγελματικής τους σταδιοδρομία και στις ανάγκες της ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας.

Για το έτος κατάρτισης 2021-2022, μέσω άριστα καταρτισμένων εκπαιδευτών και μελών του διοικητικού προσωπικού, παρέχεται κατάρτιση σε 170 καταρτιζόμενους με 40 εκπαιδευτές στις 10 ειδικότητες που λειτουργούν στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Δράμας.

Στο Δ’ εξάμηνο οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν τις ειδικότητες:

  • Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας,
  • Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής,
  • Βοηθός Νοσηλευτικής -Τραυματολογίας και
  • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου.

Στο Β’ εξάμηνο οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν τις ειδικότητες:

  • Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας,
  • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου,
  • Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών,
  • Βοηθός Εργοθεραπείας,
  • Προπονητής Ποδοσφαίρου και
  • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef).

   Το Ι.Ε.Κ. διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής, μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και έχει στη διάθεσή του όλα τα εργαστήρια (τροφίμων, αισθητικής κλπ) του 1ου και 2ου  Εργαστηριακού Κέντρου.

   Οι καταρτιζόμενοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα ημερολογιακό έτος.

   Η διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. Δράμας στηρίζει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτών για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, επισκέψεων σε επαγγελματικούς χώρους, εθελοντικές δράσεις και οτιδήποτε βοηθάει τους καταρτιζόμενους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και κοινωνική τους ευημερία.

 

 

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Δ.Ι.Ε.Κ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Δεβρένη Άννα

MSc, ΠΕ80, ΠΕ86