Σας ενημερώνουμε ότι  από 4/2/2022 έως 14/2/2022 υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή από Δημόσιο Ι.Ε.Κ. σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.. Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι  λόγω της αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας οι προθεσμίες στο ΠΣ θα τηρηθούν ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μεριμνήσουν ΑΜΕΣΑ,  ώστε να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά αίτηση και αντίγραφο του ατομικού φακέλου τους από το Δ.Ι.Ε.Κ. προέλευσης στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας, το οποίο θα είναι το Δ.Ι.Ε.Κ. υποδοχής.