Σας ενημερώνουμε ότι για την έναρξη των μαθημάτων θα αναρτηθεί αντίστοιχη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας και οι περισσότεροι θα λάβουν και σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση από την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του  Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας – griekdra@sch.gr. Το πρόγραμμα, το οποίο είναι αναρτημένο από τις 02/10/2022 αφορά τους εκπαιδευτές σχετικά με τη δήλωση προτίμησης διδασκαλίας των μαθημάτων της σχολής μας.

 

Για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής ή φοίτησης παρακαλούμε να στέλνετε στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του  Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας – griekdra@sch.gr αίτηση, την οποία μπορετέ να κατεβάσετε από τη σελίδα μας ή από εδώ , μαζί με φωτοαντίγραφο της ταυτότητας. Θα πρέπει στην αίτηση να αναφέρετε ρητά ότι επιθυμείτε να σας αποσταλεί η βεβαίωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία στείλατε την αίτηση.