Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές επιτυχόντων Β’ φάσης υποψηφίων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας πραγματοποιούνται στους χώρους τος σχολής από τις 2μμ. μέχρι τις 5:30 μμ. στο χρονικό διάστημα 27 με 29 Σεπτεμβρίου 2022 και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα  https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το  email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί πρέπει να εκτυπώσετε την αίτησή σας με τίτλο:  “Οριστική εκτύπωση”, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

 (Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε Επαναφορά συνθηματικού στο  https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset).

Επιπλέον παρακαλούμε να καταθέτετε και τα παρακάτω:

  • Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση από την πλατφόρμα επιλογής εγγραφών
  • 3  έγχρωμες φωτογραφίες
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχετε διαβάσει και ενημερωθεί για τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΔΙΕΚ, τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ
  • Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), η οποία να περιλαμβάνει το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και το ΑΜΑ.