Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές επιτυχόντων Α’ φάσης υποψηφίων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας πραγματοποιούνται στους χώρους τος σχολής από τις 2μμ. μέχρι τις 5:30 μμ. στο χρονικό διάστημα 16 με 2 2 Σεπτεμβρίου 2022 και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα  https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το  email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί πρέπει να εκτυπώσετε την αίτησή σας με τίτλο:  “Οριστική εκτύπωση”, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

 (Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε Επαναφορά συνθηματικού στο  https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset).

Επιπλέον παρακαλούμε να καταθέτετε και τα παρακάτω:

  • Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση από την πλατφόρμα επιλογής εγγραφών
  • 3  έγχρωμες φωτογραφίες
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχετε διαβάσει και ενημερωθεί για τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΔΙΕΚ, τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ
  • Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), η οποία να περιλαμβάνει το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και το ΑΜΑ.