Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών έναρξης του έτους κατάρτισης 2022-23 τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Εγγραφές επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου 1 – 12 /9/2022
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 1 – 12 /9/2022
Eγγραφές αποφοίτων ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων  στο Γ΄ εξάμηνο σύμφωνα με την παρ.8, του άρθρου 5, του Κανονισμού Λειτουργίας 1 – 15/9/2022
 Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων 16/9/2022
Εγγραφές επιτυχόντων 16 – 22/09/2022
Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων  από επιλαχόντες 26/09/2022
Εγγραφές νέων επιτυχόντων από επιλαχόντες 26 – 29/09/2022
Ολοκλήρωση εγγραφών 30/9/2022
Ανανέωση εγγραφών καταρτιζόμενων για το επόμενο εξάμηνο μέχρι 3/10/2022
ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2022Β’ 3/10/2022