Σας ενημερώνουμε ότι για το μηχανογραφικό 2022 το Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας έχει τις εξής 7 ειδικότητες, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2662/Β/30-5-2022:

Α/Α ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
1 ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) 20
2 ΔΡΑΜΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 20
3 ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 20
4 ΔΡΑΜΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 20
5 ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 20
6 ΔΡΑΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 20
7 ΔΡΑΜΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 20

Τι πρέπει να ξέρουν οι φετινοί υποψήφιοι:
1. Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 5837/2021) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

 
3. Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022. Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.