Αλλαγές στο χρόνο έναρξης της πρακτικής άσκησης

Σύμφωνα με το Κ5/51276/06-05-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών που έχουν ολοκληρώσει το Β’ εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητάς τους μπορεί να ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και να διαρκέσει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα παρακάτω: “Δυνάμει του άρθρου…

Read More