Εγγραφές επιτυχόντων Β’ φάσης υποψηφίων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές επιτυχόντων Β’ φάσης υποψηφίων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας πραγματοποιούνται στους χώρους τος σχολής από τις 2μμ. μέχρι τις 5:30 μμ. στο χρονικό διάστημα 27 με 29 Σεπτεμβρίου 2022 και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα…

Read More

Μετεγγραφές και ένταξη σε τμήματα του Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας

Σας ενημερώνουμε ότι οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν είτε μετεγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας, είτε θέλουν να ενταχθούν σε ειδικότητα του ΙΕΚ, λόγω αδυναμίας λειτουργίας του τμήματος στο ΙΕΚ στο οποίο φοιτούσαν μέχρι σήμερα, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο ταυτότητας και ατομικό δελτίο από το ΙΕΚ, στο οποίο έχουν σπουδάσει μέχρι τώρα, στην γραμματεία του ΙΕΚ  Δράμας…

Read More

Εγγραφές επιτυχόντων Α’ φάσης υποψηφίων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας

    Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές επιτυχόντων Α’ φάσης υποψηφίων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας πραγματοποιούνται στους χώρους τος σχολής από τις 2μμ. μέχρι τις 5:30 μμ. στο χρονικό διάστημα 16 με 2 2 Σεπτεμβρίου 2022 και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε…

Read More

Χρονοδιάγραμμα εγγραφών, επανεγγραφών, κατατάξεων και έναρξης του έτους κατάρτισης 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών έναρξης του έτους κατάρτισης 2022-23 τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας έχει ως εξής: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εγγραφές επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου 1 – 12 /9/2022 Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 1 – 12 /9/2022…

Read More