4η EU JOBS & MOBILITY

 

Οι εκπαιδευόμενοι του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Δράμας συμμετέχουν στα διαδικτυακά εργαστήρια από φορείς εθνικά και ευρωπαικά δίκτυα για την επιχειρηματικότητα, την  κινητικότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Στην  παρακάτω σελίδα παρακολουθείται την εκδήλωση.

https://www.facebook.com/EURoadshow

 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.