Μετά από πολλά μηνύματα μελών του Μητρώου για να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης εσφαλμένων δηλώσεων μαθημάτων εκ μέρους τους και το μεγάλο ενδιαφέρον που παρατηρείται στην ψηφιακή πλατφόρμα από τα μέλη του Μητρώου, ενημερώνουμε ότι, δύνανται να επεξεργαστούν εκ νέου τη δήλωση μαθημάτων,

εφ όσον το επιθυμούν και παρατείνεται η προθεσμία έως την ΤΡΙΤΗ 16/02/2021 και ώρα 15.00

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2021Α.
Η παρούσα πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» (Β΄ 3393) για το σύνολο των ειδικοτήτων και τμημάτων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που θα λειτουργήσουν κατά το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2021Α και των μαθημάτων των ειδικοτήτων και των τμημάτων αυτών.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη του Μητρώου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του Μητρώου:

                                                                   https://mitrooiek.minedu.gov.gr


από Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.


Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Διευθυντές, Υποδιευθυντές, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των Δ.ΙΕΚ, δεν δύνανται να αναλάβουν διδακτικές ώρες στα Δ.ΙΕΚ ακόμα και αν έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣΤην Δευτέρα 18/1 και την Τετάρτη 20/1  πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση στους καταρτιζόμενους του Δημόσιου ΙΕΚ Δράμας στα πλαίσια της ημέρας καριέρας. Οι ειδικότητες Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας CHEF, Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, και Τεχνικός Η/Υ ενημερώθηκαν για τα επαγγέλματα της Γαλάζιας Οικονομίας από την κ. Τερζιδάκη Μαριάννα, Career Coach και την  Γκρέτση Μαριεύη Διεθνολόγος Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 Περιεχόμενο της ενημερωτικής δράσης:

  • Τι είναι η Γαλάζια Ανάπτυξη και γιατί λέμε ΝΑΙ;
  • Τι είναι το Blue Generation project και σε ποιους απευθύνεται;
  • Ποιες είναι οι ευκαιρίες απασχόλησης στη Γαλάζια Οικονομία;
  • Τι απολαβές παρέχονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο;
  • Πως μπορώ να ωφεληθώ από το Blue Generation project;

 

 

Την Δευτέρα 18/1 και την Τετάρτη 20/1  πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση στους καταρτιζόμενους του Δημόσιου ΙΕΚ Δράμας στα πλαίσια της ημέρας καριέρας. Οι ειδικότητες Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας CHEF, Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, και Τεχνικός Η/Υ ενημερώθηκαν για τα επαγγέλματα της Γαλάζιας Οικονομίας από την κ. Τερζιδάκη Μαριάννα, Career Coach και την  Γκρέτση Μαριεύη Διεθνολόγος Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 Περιεχόμενο της ενημερωτικής δράσης:

  • Τι είναι η Γαλάζια Ανάπτυξη και γιατί λέμε ΝΑΙ;
  • Τι είναι το Blue Generation project και σε ποιους απευθύνεται;
  • Ποιες είναι οι ευκαιρίες απασχόλησης στη Γαλάζια Οικονομία;
  • Τι απολαβές παρέχονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο;
  • Πως μπορώ να ωφεληθώ από το Blue Generation project;

 

 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. την επόμενη εβδομάδα
ολοκληρώνονται τα μαθήματα του εξαμήνου 2020Β και άρχεται η περίοδος των τελικών εξετάσεων.
Για τις ειδικότητες στις οποίες τα θεωρητικά και τα εργαστηριακά μαθήματα θα ολοκληρωθούν μέχρι
τέλος του εξαμήνου 2020Β, οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μόνο με την εκπόνηση γραπτών
εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές.
Η αξιολόγηση, η βαθμολόγηση των εργασιών καθώς και τυχόν επανεξετάσεις (οι οποίες και θα
διεξαχθούν με τον ίδιο τρόπο) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του εξαμήνου 2020Β,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ.
Ειδικότερα για τις ειδικότητες στις οποίες τα εργαστηριακά μαθήματα η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
δεν επέτρεψε την ολοκλήρωσή τους (δεν έχουν διδαχθεί καθόλου ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς), θα
εκδοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής τους, όταν υπάρξουν
αποφάσεις για την έναρξη της διά ζώσης λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 

Οι εκπαιδευόμενοι του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Δράμας συμμετέχουν στα διαδικτυακά εργαστήρια από φορείς εθνικά και ευρωπαικά δίκτυα για την επιχειρηματικότητα, την  κινητικότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Στην  παρακάτω σελίδα παρακολουθείται την εκδήλωση.

https://www.facebook.com/EURoadshow

 

Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 21:38

Έντυπο Τελικών Εξετάσεων 2020 Β'

Γράφτηκε από

<p><span>

</span></p>

Καλούνται νέοι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ., στην ιστοσελίδα: mitrooiek.minedu.gov.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση.
Β.Καλούνται επίσης, τα ήδη ενταγμένα μέλη του Μητρώου να επικαιροποιήσουν /διορθώσουν/τροποποιήσουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση.
Γ. Όλα τα μέλη του Μητρώου, υποχρεωτικά, πρέπει να αντιστοιχίσουν κάθε επαγγελματική τους εμπειρία στον αντίστοιχο τίτλο σπουδών τους με βάση τον οποίο αυτή έχει αποκτηθεί.
Η περίοδος λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται: από 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00


Κατά τη συμπλήρωση της νέας αίτησης ένταξης/εγγραφής υποψηφίων εκπαιδευτών στο Μητρώο, καθώς και κατά την επικαιροποίηση/διόρθωση/τροποποίηση αιτήσεων των ήδη ενταγμένων μελών του Μητρώου συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση.
Οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργάζονται την ηλεκτρονική αίτησή τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων. Μετά την οριστική υποβολή της νέας αίτησης ή της επικαιροποίησης/διόρθωσης/τροποποίησης της αίτησης μελών του Μητρώου, καμία άλλη τροποποίηση δεν είναι δυνατή. Νέες αιτήσεις ένταξης καθώς και
επικαιροποιήσεις/διορθώσεις/τροποποιήσεις αιτήσεων των ήδη ενταγμένων μελών του Μητρώου που δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως και την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία δεν θα εξεταστούν.  Η αίτηση ένταξης/εγγραφής υποψηφίων εκπαιδευτών καθώς και επικαιροποιήσεις/ διορθώσεις/τροποποιήσεις αιτήσεων των ήδη ενταγμένων μελών του Μητρώου υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: mitrooiek.minedu.gov.gr.

Η αίτηση ένταξης/εγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση - δήλωση ελέγχεται με τα αρχεία άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4, Ν. 1599/1986).
Στοιχεία που δηλώνονται χωρίς επισυναπτόμενο το αντίστοιχο σχετικό δικαιολογητικό ή δεν εμπίπτουν στα προβλεπόμενα της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης δεν είναι αποδεκτά και δεν αξιολογούνται. Σε περίπτωση που κατά τον διοικητικό έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή αναληθή στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται συνολικά και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η ανακρίβεια δηλωμένων στοιχείων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου και σε περίπτωση που αυτός έχει επιλεγεί, η επιλογή αυτή ανακαλείται.
Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει.
Δ. Όλες οι αιτήσεις των ήδη ενταγμένων μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ. καθώς και όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αυτών θα ελεγχθούν εκ νέου προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους στο Μητρώο. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, καμία άλλη διαδικασία διόρθωσης και ελέγχου δεν θα διεξαχθεί και θα επιτρέπεται μόνο επικαιροποίηση στοιχείων του Μητρώου κατά τις περιόδους λειτουργίας του.
Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά την διάρκεια ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό και τις διαδικασίες πρόσληψης και αμοιβής τους. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση με την υποβολή της αίτησης ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδομένων και στην περαιτέρω καταχώρησή τους για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά τα οριζόμενα στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οδηγίες, για την συμπλήρωση νέας αίτησης, επικαιροποίησης/διόρθωσης/τροποποίησης αιτήσεων μελών του Μητρώου είναι αναρτημένες στο πεδίο «ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ» καθώς και εντός της φόρμας υποβολής (στον τίτλο κάθε ενότητας) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Οδηγίες για δημιουργία νέου λογαριασμού για υποβολή νέας αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι αναρτημένες στο πεδίο «ΒΟΗΘΕΙΑ» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Τα ήδη ενταγμένα μέλη του Μητρώου εισέρχονται στην αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς που είχαν λάβει κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας του Μητρώου.
 Για υποστήριξη αποκλειστικά και μόνο στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Ερωτήματα που αποστέλλονται σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν απαντώνται.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Σελίδα 1 από 23

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.