Δ. Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Δ. Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

 https://www.youtube.com/channel/UCBqIOUzR4mwR7e-zFMnWLsw

 

 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.