Δικαιολογητικά Εκπαιδευτών 2017

 

Δικαιολογητικά ωρομισθίων εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ μέχρι και την Πέμπτη  08/06/17

 

Οι εκπαιδευτές  του 2017 Α Εξαμήνου οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους για την σύμβασή τους έως και την Πέμπτη  08/06/17.                          

Στη Δήλωση ατομικών στοιχείων ως

Ημερομηνία Πρόσληψης: 23/02/2017

Ημερομηνία Αποχώρησης: 30/06/2017

Τα σχετικά έγγραφα είναι τα παρακάτω:

 

23765

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία εκπαιδευτή

ΔΗΛΩΣΗ_ΑΤΟΜ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ΕΚΠ_ΙΕΚ_2017A

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΗΜ_ΥΠΑΛ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΜΗ_ΠΛΗΡΩΣ_ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΠΛΗΡΩΣ_ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΛΥ

 

 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.