Δικαιολογητικά Αποπληρωμής Εκπαιδευτών 2019 Α'

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία εκπαιδευτή

 

 

Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών


Αφορά Αποκλειστικά Δημοσίους Υπαλλήλους

(Δεν θα πληρώνονται με ΤΛΥ ? ΑΕΔ, ιδιωτικοί υπάλληλοι πλήρως ασφαλισμένοι σε άλλον εργοδότη ή άλλο φορέα (συμπεριλαμβανομένων και των Ν.Π.Ι.Δ και Ν.Π.Δ.Δ, όπως για παράδειγμα αναπληρωτές εκπαιδευτικοί) σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016 άρθρο 46.

 

Έντυπα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίου Υπαλλήλου (Διαθέσιμη στο μενού "Έντυπα").
  2. Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΙΚΑ-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ.

 

 

Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με ΙΚΑ


Αφορά ανέργους, ιδιωτικούς υπαλλήλους μερικώς και πλήρως ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

 

Έντυπα:

  1. Υπεύθυνη δήλωση πλήρως ασφαλισμένων που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους και υπάλληλους αορίστου χρόνου ασφαλισμένους στο ΙΚΑ που απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ. (Διαθέσιμη στο μενού "Έντυπα").
  2. Υπεύθυνη δήλωση μερικώς ασφαλισμένων που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους μερικής απασχόλησης, ανέργους και συνταξιούχους. (Διαθέσιμη στο μενού "Έντυπα").
  3. Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν δική τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν την ιδιότητά τους και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα για τις επιπρόσθετες αποδοχές τους από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
  4. Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΙΚΑ-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ
  5. Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΤΣΑΥ όσοι είναι ιατροί και ΤΣΜΕΔΕ όσοι είναι μηχανικοί.

 

 

Εκπαιδευτές  οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών


 

Οι επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν ως κύρια δραστηριότητα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, σύμφωνα με το Ν. 4331/2015 άρθρο 46.

 

Οι επιτηδευματίες με άλλη, από «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» κύρια δραστηριότητα, και με δευτερεύουσα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» μπορούν να πληρωθούν με έκδοση ΤΠΥ (Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών).

 

Έντυπα:

  1. Αποδεικτικό της εφορίας με δευτερεύουσα δραστηριότητα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης»
  2. Σας επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτής ο οποίος μετέχει σε οποιαδήποτε είδους εταιρεία είναι υποχρεωμένος να εκδώσει ΤΠΥ στο προσωπικό του ΑΦΜ με ΚΑΔ «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης».

 

 

Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν


  1. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης σε έντυπη μορφή στον οποίο θα είναι πρώτοι δικαιούχοι.

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.