Προφίλ Δ.Ι.Ε.Κ.

   Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δράμας ανήκει στην Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση για νέους ηλικίας 18+, που δυσκολεύονται να εισαχθούν στο κόσμο της εργασίας, για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους αλλά και τους ήδη εργαζόμενους οι οποίοι χρειάζονται τεκμηριωμένα γνωστικά εφόδια πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους. Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. χορηγείται βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Στόχος του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Δράμας είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου των σπουδαστών του και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην επαγγελματικής τους σταδιοδρομία και στις ανάγκες της ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας. Για το έτος κατάρτισης 2018-2019, μέσω άριστα καταρτισμένων εκπαιδευτών και μελών του διοικητικού προσωπικού, παρέχεται κατάρτιση σε 273 καταρτιζόμενους με 66 εκπαιδευτές στις 10 ειδικότητες που λειτουργούν στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Δράμας. Στο Δ' εξάμηνο οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν τις ειδικότητες: Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Γραμματέας Ανώτερων και Ανωτάτων Στελεχών, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας CHEF και Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής. Στο Β' εξάμηνο οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν τις ειδικότητες Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων, Τεχνικός Τουριστικών Μέσων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου, Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών και Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ.

   Το Ι.Ε.Κ. διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής, μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και έχει στη διάθεσή του όλα τα εργαστήρια (τροφίμων, αισθητικής κλπ) του 1ου και 2ου  Εργαστηριακού Κέντρου.

   Οι καταρτιζόμενοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα ημερολογιακό έτος.

   Η διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. Δράμας στηρίζει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτών για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, επισκέψεων σε επαγγελματικούς χώρους, εθελοντικές δράσεις και οτιδήποτε βοηθάει τους καταρτιζόμενους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και κοινωνική τους ευημερία.

 

 

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Δ.Ι.Ε.Κ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΤΕΣΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ »

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.