Οργανόγραμμα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΕΚ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ  Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕ 18-37  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΕΚ  : 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  Π.  ΕΥΗ  ( ΠΕ11  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ)

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΕ11  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

ΣΟΤΟΛΙΔΗΣ  ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΕ11  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ)

ΚΟΥΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.