Οργανόγραμμα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ. ΙΕΚ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ  Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΠΕ87.10

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ  Δ. ΙΕΚ  : 

ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΠΕ 87.04

ΜΠΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕ 07

 

Οικονομική Διαχείριση

ΚΟΥΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ    ΠΕ 11

 

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΠΕ 11

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης   

ΣΟΤΟΛΙΔΗΣ  ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΠΕ 11

 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.