Οργανόγραμμα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ.:

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ87.10

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ Δ.Ι.Ε.Κ.:

ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ87.04

ΜΠΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ07

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:

ΚΟΥΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11


ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11

 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

ΣΟΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11

 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.