Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Δ' Εξάμηνο

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.