Έναρξη μαθημάτων Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

Ώρα προσέλευσης 15:00

Η φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. παρέχεται δωρεάν.

παράταση εγγραφών για Σ.Ε.Κ. Δράμας
Προθεσμίες εγγραφών: έως Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
και ώρες 13:00 έως 18:00

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.