Η φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. παρέχεται δωρεάν.

Έναρξη μαθημάτων Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

Ώρα Έναρξης μαθημάτων: 15.00

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.