Ώρα έναρξης μαθημάτων 15:00

Η φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. παρέχεται δωρεάν.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή σε νέες ειδικότητες του
Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας (κάντε κλικ)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.